Billig familjefotografering i Stockholm

Väldigt många förutspådde att yrket fotograf var något som skulle försvinna i takt med att tekniken utvecklades och där vi som privatpersoner på egen hand kan knäppa väldigt fina bilder. Till viss del har man också haft rätt. En fotograf är i dagsläget mindre lönsam nu än vad denne var förr och det är nästan enbart vid de speciella tillfällena som en sådan blir kontaktad och anlitad – bröllop, en familjefotografering eller i samband med exempelvis ett dop.

Det som skett är att en professionell fotograf dessutom jobbar betydligt billigare och är med flexibel och mobil än vad han tidigare var – det vill säga; även dennes utrustning har blivit betydligt bättre och betydligt lättare. Det gör att en fotograf numera inte har något större projekt att besöka ett hem i Stockholm för att genomföra en familjefotografering och han behöver inte släpa omkring på en massa tung utrustning.

Gällande detta så kan man således också som familj vid denna familjefotografering slippa transporten till en professionell studio utan man kan istället i lugn och ro samlas i en trygg hemmiljö; något som kan vara väldigt positivt om det – som vid de flesta fall av en familjefotografering – finns barn och äldre människor. En fotograf har alltså inte försvunnit – hans yrke har däremot kommit att förändras markant under senare år där internet, mobilkameror och digitala lösningar används av privatpersoner i en allt större utsträckning.

Finns det anledning att välja en fotograf numera?

Att fler och fler väljer att fotografera på egen hand vid de speciella tillfällena i sina liv är inte enbart positivt och detta beroende på att bilderna sällan blir så bra som man kan förvänta sig och dels också på att de försvinner. Att spara och lagra bilder på sin dator eller på ett externt minne är – helt enkelt – inte lika säkert och om man väljer att framkalla dessa online så finns det också klara problem.

Vi kan som exempel på ett typiskt sådant scenario säga att er familj i Stockholm inför jul har tänkt er att skicka ut ett kort till vänner, släkt och bekanta och att ni genomför denna familjefotografering utan hjälpen från en fotograf. Tanken ni har är att ni knäpper bilden, att ni kontaktar en hemsida som kan framkalla denna online och att ni sedan skickar julkortet i fråga på ett utsatt datum.

Faran här – och det som ofta visar sig – är att detta företag drar ut på tiden och att de inte håller vad de lovar. Ert julkort kommer i och med detta slarv att blir försenat och således inte heller fylla någon annan funktion än att ni själva har en bild att titta tillbaka på. Något som för all del är bra – men en familjefotografering i syfte att skicka ut som julkort ställer lite högre krav än så, eller hur?

Detsamma gäller bröllopsfoton, album som ska överräckas i samband med större tillställningar och som presenter vid dessa. Att framkalla online har visat sig vara allt annat än riskfritt sett till den tid det tar att skicka bilderna man tagit rent fysiskt. Ett problem som man sällan får om man anlitar en professionell fotograf och därför rekommenderar vi också att man gör just det.

Publicerat den
Kategoriserat som Familj

Linjemålning på skolgårdar – aktiviteter och lekar

Linjemålning på skolgårdar kan vara ett roligt inslag för eleverna. Det kan till exempel göras linjer för bollsporter, idrottsplaner och hopphagar. Ofta är linjemålningen en del av ett större anläggningsarbete – men enbart linjemålning kan bädda för en rad olika aktiviteter på skolgårdar.

Så vilka aktiviteter kan egentligen anläggas med linjer? Här kommer ett par exempel:

King

King, eller Ruta som det också kallas (andra namn är bengtboll och king out), består av kvadratisk spelplan. Kvadrat i sig har en snedvriden mindre kvadrat i mitten (kan även vara en cirkel), där bollen ska servas. Inne i den stora kvadraten finns fyra rutor – en för varje spelare.

En av spelarna börjar med att serva bollen till någon av de andra spelarna. Spelaren som får bollen mot sig ska slå tillbaka bollen till någon annans ruta. När någon misslyckas med detta, så slås spelaren ut.

Det finns en rangordning för de olika spelarna på planen. Högst är Kung, som även är den som får serva när en spelare har åkt ut och spelet börjar om. Därunder är drottning, som blir kung om kungen åker ut. Under drottningen finns knekten, som blir drottning om kung eller drottning slås ut. Lägst i rang är bonden, som blir knekt om någon annan på spelplanen slås ut.

Hoppa hage

Hoppa hage är en lek som finns över hela världen, och som enkelt kan målas med linjemålning på skolgårdar. Vanligast är dock att man tar en krita och ritar upp planen från början, men det går även att göra planen lite mer bestående.

Spelet går ut på att kasta en sten i rutan framför sig. Den första spelaren ställer sig bakom ruta ett och kastar även stenen i samma ruta. Därefter ska spelaren hoppa över rutan som sten ligger i och landa på ett ben i ruta 2. På siffrorna fyra och fem, samt sju och åtta, ska spelaren landa jämfota.

När spelaren kommer till nummer 10, som ser ut som en halvmåne, ska denne vända sig och hoppa tillbaka i omvändning ordning.

Idrottsplaner

Basketplaner, fotbollsplaner och andra bollplaner kräver linjer. Det är inte ovanligt att man har en ”bur” där flera olika sporter kan spelas. Till exempel kan det finns bandymål, fotbollsmål och basketkorgar på en och samma plan. I sådana fall behövs även linjer därefter.

Linjemålning för lärande

Det må inte vara en lek i sig, men linjemålning på skolgårdar kan även användas för lärande. Det är inte ovanligt att se till exempel olika vägmärken och kompasser målade på skolgårdar.

Att anlita en firma för jobbet

När man anlitar en firma för linjemålning på skolgård använder sig de ofta av färdiga mönster för till exempel King och bollplaner. De allra flesta är dock mycket flexibla och kan arbeta i enlighet med kundens önskemål och preferenser.

Vidare är firmorna normalt flexibla med när arbetet ska utföras. Linjemålning på skolgårdar utförs med fördel på kvällstid så att den dagliga skolverksamheten inte störs av arbetet. 

Publicerat den
Kategoriserat som Aktiviteter

Fysiskt välmående ger ett bättre liv

Att vi svenskar börjat bli allt fetare är ett faktum som vi snabbt måste komma att ändra. Vi menar inte här att läget är akut – vi ligger exempelvis inte i närheten av USA gällande fetma. Men däremot har våra allt mer stillasittande liv och arbeten satt sina spår och detta är något som syns främst på midjemåtten. Detta i kombination med att vi inte motionerar lika mycket, äter allt sämre och allt mer gör att vi – på sikt – står inför något som kan utvecklas till ett folkhälsoproblem. Det märks också tydligt på hur våra barn ser ut och det kommer hela tidEN oroväckande rapporter som säger att barn nuförtiden väger betydligt mer än vad barn i samma ålder gjorde för några år sedan.

Detta är väldigt anmärkningsvärt och oroväckande och här har både föräldrar och skolor ett gemensamt ansvar där det mesta – naturligtvis – ska läggas på de förstnämnda. Föräldrar måste få sina barn mer aktiva – och gärna delta själva också – samt servera bättre mat. Har man ett barn så gör man en björntjänst genom att servera hamburgare köpta på snabbmatsstället istället för att själv laga maten. Naturligtvis kan det vara bra ibland och det ska ju inte bli något sorts fängelse av allting – men man måste helt enkelt se till att barnen får i sig rätt kost och tillräckligt med motion.

Här kan det handla om att man redan i en tidig ålder anmäler sitt barn till exempelvis barngymnastik. Just barngymnastik är ett perfekt sätt att ge barnen fysiska grunder som det kan ta med sig i livet och i begreppet barngymnastik finns även den psykiska aspekten att ta hänsyn till. Genom att – via barngymnastik – anstränga sig fysiskt så skaffar sig barnet också en bättre koncentrationsförmåga samt gör av med överskottsenergi.

Skaffa sundare vanor

Det här är en intressant sak som många lärare skriver under på också. I takt med att man drar in på skolgymnastiken så har många lärare sett en klar ökning av stökiga klassrum, mer svårhanterliga elever och mer bråk. Detta är alltså en följd av att man inte motionerar tillräckligt under skoltiden och som förälder är detta ytterligare en anledning till att just barngymnastik ska övervägas. Oavsett dock om man får sitt barn att välja barngymnastik, ishockey, fotboll eller ridning så är detta något som kommer att ge en sund och god grund att stå på. Vi har inte råd med att följa den här linjen om stillasittande barn – och vuxna! – längre.

Aktivare livsstilar, bättre mat och en insikt om att fysisk ansträngning är roligt – det är de enda sätten som vi kan styra den oroväckande trenden vis ser på rätt köl. Här har vi alla ett ansvar – främst då vuxna – att faktiskt göra något åt saken och varför då inte börja hos sig själv och sin familj.

Äter du rätt, kan du få ditt barn att börja med barngymnastik och finns det något sätt där du själv kan börja röra dig mer? Frågor som förmodligen alla – ärligt talat – borde besvaras med ett jakande svar.