Barnpsykologen: Så hjälper du ditt barn att övervinna rädslor

Som förälder vill man alltid det bästa för sitt barn, och när ens barn kämpar med rädslor och ångest kan det vara svårt att veta hur man kan hjälpa till. Barnpsykologer har sett många fall där föräldrar har gjort allt de kan för att stödja sina barn, men de har också sett fall där föräldrarna har känt sig osäkra på hur de ska hantera situationen.

Förstå vad som orsakar rädslan

Innan du kan hjälpa ditt barn att hantera sina rädslor är det viktigt att förstå vad som orsakar dem. Rädslor kan vara resultatet av olika faktorer, till exempel en traumatisk händelse, en film eller en bok som barnet har sett eller läst, eller en tidigare upplevelse som har lämnat ett avtryck.

Det är också viktigt att komma ihåg att barn har olika personligheter och att vissa barn kan vara mer benägna att utveckla rädslor än andra. Genom att förstå vad som orsakar din sons eller dotters rädslor kan du hjälpa dem att hantera situationen på ett effektivt sätt. Har man svårt med detta kan man naturligtvis kontakta en psykolog som är specialiserad på barn.

Ge ditt barn trygghet

När ditt barn kämpar med rädslor är det viktigt att ge dem känslan av trygghet. Detta kan uppnås genom att skapa en säker miljö för ditt barn där de känner sig bekväma och avslappnade.

Du kan också uppmuntra ditt barn att prata om sina rädslor och känslor. Detta kan hjälpa dem att förstå sina känslor och utveckla strategier för att hantera dem. Det är också viktigt att visa ditt barn att du är där för dem och att du stöttar dem i deras kamp mot sina rädslor.

Undvik att förstärka rädslan

När ditt barn är rädd kan det vara frestande att trösta dem genom att säga att det inte finns något att vara rädd för. Men detta kan faktiskt förstärka rädslan genom att ditt barn känner att de inte blir förstådda eller tagna på allvar.

Istället för att avfärda ditt barns rädslor kan du istället uppmuntra dem att hantera sina känslor genom att använda olika tekniker, till exempel djupandning eller visualisering. Genom att visa att du förstår ditt barns känslor och att du är där för att stötta dem kan du hjälpa dem att utveckla en mer positiv syn på situationen.

Publicerat den
Kategoriserat som Familj

Till dig som hamnat i en vårdnadstvist

Sällan har någon en önskan om att hamna i en vårdnadstvist, men ibland är detta dessvärre ofrånkomligt. Kanske vill man till och med ansöka om ensam vårdnad.

Relationer är svåra och trots att de flesta par har en önskan om livslång kärlek blir det inte alltid så. Kanske upptäcker parterna att de passar bättre som vänner än älskande. Eller så träffar den ena parten en ny livskamrat. Oavsett är en separation sällan någon rolig historia – speciellt inte om det finns barn med i bilden.

Om det separerade paret har gemensamma barn har de automatiskt gemensam vårdnad om dessa barn även om de lever isär. Skulle det uppkomma oenighet kring hur denna vårdnad ska se ut kan det blir tal om en vårdnadstvist. Om en av föräldrarna önskar det fulla ansvaret för barnet måste den föräldern ansöka om ensam vårdnad för barnet.

En vårdnadstvist kan vara en jobbig process för alla inblandade

Ingen önskar sig en vårdnadstvist. Det är en slitsam process som kostar både tid och pengar för de tvistande föräldrarna. Dessutom är det känslomässigt väldigt jobbigt att strida för sina barn. Därför får föräldrar som är oense alltid rådet att gå i samarbetssamtal hos familjerätten innan ärendet tas vidare.

För barnen är det nästan alltid önskvärt att träffa båda sina föräldrar. Även i fall där den ena föräldern får den fulla vårdnaden så ska barnet fortfarande träffa båda sina föräldrar. Detta kallas för att de båda föräldrarna har umgängesrätt med sitt barn.

Publicerat den
Kategoriserat som Familj

Billig familjefotografering i Stockholm

Väldigt många förutspådde att yrket fotograf var något som skulle försvinna i takt med att tekniken utvecklades och där vi som privatpersoner på egen hand kan knäppa väldigt fina bilder. Till viss del har man också haft rätt. En fotograf är i dagsläget mindre lönsam nu än vad denne var förr och det är nästan enbart vid de speciella tillfällena som en sådan blir kontaktad och anlitad – bröllop, en familjefotografering eller i samband med exempelvis ett dop.

Det som skett är att en professionell fotograf dessutom jobbar betydligt billigare och är med flexibel och mobil än vad han tidigare var – det vill säga; även dennes utrustning har blivit betydligt bättre och betydligt lättare. Det gör att en fotograf numera inte har något större projekt att besöka ett hem i Stockholm för att genomföra en familjefotografering och han behöver inte släpa omkring på en massa tung utrustning.

Gällande detta så kan man således också som familj vid denna familjefotografering slippa transporten till en professionell studio utan man kan istället i lugn och ro samlas i en trygg hemmiljö; något som kan vara väldigt positivt om det – som vid de flesta fall av en familjefotografering – finns barn och äldre människor. En fotograf har alltså inte försvunnit – hans yrke har däremot kommit att förändras markant under senare år där internet, mobilkameror och digitala lösningar används av privatpersoner i en allt större utsträckning.

Finns det anledning att välja en fotograf numera?

Att fler och fler väljer att fotografera på egen hand vid de speciella tillfällena i sina liv är inte enbart positivt och detta beroende på att bilderna sällan blir så bra som man kan förvänta sig och dels också på att de försvinner. Att spara och lagra bilder på sin dator eller på ett externt minne är – helt enkelt – inte lika säkert och om man väljer att framkalla dessa online så finns det också klara problem.

Vi kan som exempel på ett typiskt sådant scenario säga att er familj i Stockholm inför jul har tänkt er att skicka ut ett kort till vänner, släkt och bekanta och att ni genomför denna familjefotografering utan hjälpen från en fotograf. Tanken ni har är att ni knäpper bilden, att ni kontaktar en hemsida som kan framkalla denna online och att ni sedan skickar julkortet i fråga på ett utsatt datum.

Faran här – och det som ofta visar sig – är att detta företag drar ut på tiden och att de inte håller vad de lovar. Ert julkort kommer i och med detta slarv att blir försenat och således inte heller fylla någon annan funktion än att ni själva har en bild att titta tillbaka på. Något som för all del är bra – men en familjefotografering i syfte att skicka ut som julkort ställer lite högre krav än så, eller hur?

Detsamma gäller bröllopsfoton, album som ska överräckas i samband med större tillställningar och som presenter vid dessa. Att framkalla online har visat sig vara allt annat än riskfritt sett till den tid det tar att skicka bilderna man tagit rent fysiskt. Ett problem som man sällan får om man anlitar en professionell fotograf och därför rekommenderar vi också att man gör just det.

Publicerat den
Kategoriserat som Familj