Gravstenar i Stockholm och plats för eftertanke

Ett sorgearbete efter en nära vän kan upplevas högst individuellt. Att gå till en grav- eller minnesplats med vackra gravstenar i Stockholm kan lindra sorgen.

Att gå på en kyrkogård och känna doften av buxbomshäckar och samtidigt se vackra gravstenar kan ge en märklig känsla. Fridfullhet blandas med sorg och eftertanke. Ibland kan man känna historiens vingslag. På äldre kyrkogårdar kan finnas minnesmärken med monumentala gravstenar som ska vittna om en avlidens betydelse i det förgångna.

Tiderna förändras och det gör även seder kring den sista vilan och griftefriden. Den som kremeras kan få sin aska spridd på många sätt och inte minst i havet. Vårt stoft kan också läggas på en anonym minnesplats utan några som helst minnesmärken. Men det vanligaste är sannolikt att ha en gravplats med en individuellt utformad gravsten.

Gravyr och symboler på gravstenar i Stockholm

I takt med att samhället blivit sekulariserat har de kristna korsen på gravstenar fått ge vika för nya symboler. På stenarna kan vi finna allt från fåglar, hundar och katter till en fotboll, vilket naturligtvis ger information om den avlidnes intresseområden. Däremot tycks det som att den avlidnes titel eller yrke förekommer allt mer sällan på gravstenar i Stockholm och övriga delar i landet. Ett inslag som dock är vanligt är korta versrader med tänkvärda ord.

Vårt land har blivit allt mer multikulturellt. Inte minst avspeglas det på våra gravplatser. På flera orter finns en ceremonihall för avlidna som inte bekänt sig till den kristna läran. I anslutning finns oftast gravplatser för olika religioner. Någon religion kan ha gravstenar som är mycket sparsmakade medan andra har stenar med omfattande utsmyckning, foton av den avlidne med mera. En sak har gravstenar gemensamt! De måste vara väl förankrade i myllan så att de inte välter och kan skada någon.

Mer information för dig kan du hitta på: gravstenar-stockholm.se

Publicerat den
Kategoriserat som Gravstenar