När en vårdnadstvist är oundviklig

Ibland blir oenigheterna i en separation så stora att de inte går att lösa på egen hand, och barnen hamnar i kläm. Advokater hjälper dig som är i vårdnadstvist att se till barnens bästa.

Plötsligt är den där. Separationen. Efter många år har du och partnern beslutat er för att gå skilda vägar. Först ser det ut som om ni kan reda ut separationen på egen hand, men ju längre tiden går desto mer hårdnar motsättningarna. Diskussionerna blir allt fler och alltmer infekterade, och du börjar befara att situationen går ut över det viktigaste ni har: barnen. I en sådan situation kan det vara dags att ta kontakt med ett juridiskt ombud.

En vårdnadstvist är ofta svår

Familjerätt sträcker sig över många områden som rör privatlivet. Våra relationer omfattas av regleringar såsom äktenskapsbalken, sambolagstiftning, lagen om registrerat partnerskap, föräldrabalken med mer. I många separationer blir det lätt barnen som hamnar i kläm. Kanske finns det olika åsikter om vilken vårdnadsform som är bäst för barnen, delad eller ensam vårdnad. Eller så finns det motsättningar i frågor som i vilken skola som barnen ska gå i eller var de ska bo. Det är detta som brukar kallas för vårdnadstvist. Vårdnadstvist leder ofta till svåra känslor, både för dig och för barnen, men kan ibland inte undvikas. Med advokathjälp kan du som är i en vårdnadstvist få hjälp att hitta en lösning som har barnets bästa i fokus.

När vårdnadstvisten går till rätten

Om vårdnadstvisten går vidare till domstol kallas det istället för vårdnadsmål. Förutom att vårdnadstvister och vårdnadsmål ofta är väldigt smärtsamma för de inblandade parterna så kan de också bli kostsamma och långa. Till viss del kan kostnaderna reduceras av rättsskydd eller allmän rättshjälp, men de själsliga såren kan ingen kompensera för. En vårdnadstvist innebär att privatlivet spills ut i rätten, vilket också kan ha negativ inverkan på barnen, speciellt om de är i äldre åldrar och medvetna om vad som försiggår. För barnens del är det alltid bäst om föräldrarna kan komma överens på egen hand. Om ni som föräldrar inte kan komma överens om vårdnaden ska ni först ta kontakt med familjerätten. Då får ni tillgång till samarbetssamtal. Samarbetssamtal innebär att ni får hjälp av en handläggare att komma överens. Om det inte går kan konflikten tas vidare till rätten. Då är det viktigt att ha en kunnig och erfaren advokat som kan biträda dig.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Låt juristen hjälpa till vid tvisten

När konflikten om barnen inte får stopp och blir övermäktig kan man lämna in en stämningsansökan via tingsrätten. Då får vårdnadstvisten ett lagligt och bindande beslut om vad som gäller.

Diamanterna i livet – det är barnen det. De gnistrar och glimmar i en förälders liv och man vill göra allt för dem. Man vill vara den tröstande när de är ledsna. Peppande när de behöver en push. Vara med när de tappar tänder, knäcker läskoden, får framgångar i idrotten.

Barnen kommer ur en relation som föräldrarna haft med varandra. Det innebär att man är två föräldrar som ska se till att barnen mår bra, får det som de behöver och så vidare. Det är inte alltid som barnens föräldrar kan vara bra föräldrar ihop. Ibland hamnar föräldraparet i utdragna vårdnadstvister om de guldklimpar de har – barnen.

Tingsrätten löser vårdnadstvisten

När man hamnar i vårdnadstvist får man hjälp av tingsrätten att reda ut hur man som föräldrar ska dela tiden med barnen. Det kan också vara hur man löser den ekonomiska biten, med mera. Det är viktigt att ta juridisk hjälp vid vårdnadstvist. Det är inget krav, men det är bättre med ett ombud som är opartiskt i förhandlingarna som ändå står på din sida.

Rent ekonomiskt kostar det en del att använda sig av ett juridiskt bud. Det är bra att titta på sin hemförsäkring där det kan finnas ett rättsskydd som man kan nyttja. Det är också viktigt att veta att varje part i vårdnadstvisten betalar sina egna rättegångskostnader.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Vad är familjerätt?

Alla kan vi behöva juridisk hjälp vid något tillfälle. Familjerätt är det område som rör delar av livet som vårdnad, arv och äktenskap. Att allt är utrett är en fördel för alla inblandade.

Inte många startar förhållanden med tanke på att det hela en gång kommer att avslutas. Vi är inte intresserade av att tänka på att äktenskap kommer att ta slut med varken dödsfall eller skilsmässa. Ändå är det naturligtvis så att antingen det ena eller det andra kommer att inträffa en dag.

För alla inblandade är det en klar lättnad om det då finns klara papper på vad som gäller. I de fall ett äktenskap eller ett samboförhållande slutar då en av parterna avlider kommer det att finnas ett antal personer som blir berörda. Förutom den kvarlevande parten kanske det finns barn, särkullbarn, föräldrar och syskon. Att handskas med både emotionell förlust och juridisk förvirring är inte roligt.

Klara besked och beslut underlättar

Att kontakta en advokatbyrå och se till att gå igenom de juridiska aspekterna av äktenskap, dödsfall och annat är något av det snällaste du kan göra för alla närstående. De slipper fundera över vad du skulle önskat eftersom det redan finns nedskrivet. Vill du gärna gifta dig? Det är en bra idé rent juridiskt för det gör livet enklare. Skriver ni ett äktenskapsförord kan ni också se till att människor i er närhet får klara besked om vad som gäller. Att lista exempelvis en fastighet eller arvegods med speciell betydelse som enskild egendom är en rimlig åtgärd. Läs mer på denna hemsida: familjerättstockholm.com

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Står ni inför en vårdnadstvist?

När ni står inför en vårdnadstvist är det främst en del saker ni bör fundera igenom. Är det möjligt att lösa utan att behöva gå för långt? Om inte, hur vill ni att upplägget ska se ut för barnet?

Det är aldrig lätt att gå igenom en vårdnadstvist. Främst är det en stor förändring i ens liv. Från att vara med varandra och ha tillgång till sina barn när man vill, till att det blir uppdelat. Trots detta ska man inte tänka på sig själv. Barnen ska alltid sättas i första rummet, ta hänsyn till deras känslor och åsikter. Det kan vara bråk om pengar, regler och andra saker. Hur man än vänder och vrider på det är det barnet som trots det ska sättas framför era egna känslor. Även i domstolen tar man alltid hänsyn till barnets bästa.

När man inte kommer överens

Det finns tillfällen då den ena föräldern inte alls är en trygg vårdnadshavare för barnet. Även då tar man hänsyn till detta. Det kan vara de tillfällen där den ena föräldern missbrukar eller gör något annat ett barn inte bör utsättas för. Behöver man hjälp med sin vårdnadstvist i Stockholm eller den stad man befinner sig i så finns det hjälp att få. Föredrar man privat hjälp istället för hjälp från kommunen finns det advokater som är specialiserade på just familjerätten. De kan hjälpa dig med ditt ärende och är experter på området. Det kan bli en långdragen process, men för barnets skull påskyndar man det.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Vem ska få vårdnaden om barnen?

Det är en fråga som man hoppas att man aldrig behöver ställas inför. Men likväl är det många som hamnar i den situationen. Då är det skönt att veta att det finns professionell hjälp att få.

För i en vårdnadstvist är det inte lätt att tänka klart. Många gånger ligger det sorg och ilska och överskuggar allt förnuft. Eller så kanske man är lugn och klarsynt men har en före detta partner som inte mår så bra. I situationer som denna är det allra viktigaste att barnen mår bra. Att de har någon utomstående som kan se till deras bästa, och som inte har känslomässiga band till familjen. Hamnar man i en sådan situation kan man gå in på nätet och hitta en bra advokatfirma. De kan ta hand om allt det juridiska samtidigt som de finns där som ett stöd genom hela processen.

Viktigt att hitta information

Flera av advokatfirmorna har hemsidor med artiklar om vårdnadsfrågor. Så medan man väntar på att få träffa sin advokat för första gången kan det vara en bra ide att skaffa sig lite mera kunskap genom att läsa på där och få mer information. När man sedan har fått sin advokat får man hjälp genom hela vårdnadsprocessen. Advokaten kommer att förklara allt steg för steg, så att man kan känna sig trygg och förstå vad det är som händer. Kostnaderna betalas av båda parterna. Det vill säga kostnader för respektive ombud. Men kostnaderna täcks oftast av den egna villa- och hemförsäkringen.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik