Linjemålning på skolgårdar – aktiviteter och lekar

Linjemålning på skolgårdar kan vara ett roligt inslag för eleverna. Det kan till exempel göras linjer för bollsporter, idrottsplaner och hopphagar. Ofta är linjemålningen en del av ett större anläggningsarbete – men enbart linjemålning kan bädda för en rad olika aktiviteter på skolgårdar.

Så vilka aktiviteter kan egentligen anläggas med linjer? Här kommer ett par exempel:

King

King, eller Ruta som det också kallas (andra namn är bengtboll och king out), består av kvadratisk spelplan. Kvadrat i sig har en snedvriden mindre kvadrat i mitten (kan även vara en cirkel), där bollen ska servas. Inne i den stora kvadraten finns fyra rutor – en för varje spelare.

En av spelarna börjar med att serva bollen till någon av de andra spelarna. Spelaren som får bollen mot sig ska slå tillbaka bollen till någon annans ruta. När någon misslyckas med detta, så slås spelaren ut.

Det finns en rangordning för de olika spelarna på planen. Högst är Kung, som även är den som får serva när en spelare har åkt ut och spelet börjar om. Därunder är drottning, som blir kung om kungen åker ut. Under drottningen finns knekten, som blir drottning om kung eller drottning slås ut. Lägst i rang är bonden, som blir knekt om någon annan på spelplanen slås ut.

Hoppa hage

Hoppa hage är en lek som finns över hela världen, och som enkelt kan målas med linjemålning på skolgårdar. Vanligast är dock att man tar en krita och ritar upp planen från början, men det går även att göra planen lite mer bestående.

Spelet går ut på att kasta en sten i rutan framför sig. Den första spelaren ställer sig bakom ruta ett och kastar även stenen i samma ruta. Därefter ska spelaren hoppa över rutan som sten ligger i och landa på ett ben i ruta 2. På siffrorna fyra och fem, samt sju och åtta, ska spelaren landa jämfota.

När spelaren kommer till nummer 10, som ser ut som en halvmåne, ska denne vända sig och hoppa tillbaka i omvändning ordning.

Idrottsplaner

Basketplaner, fotbollsplaner och andra bollplaner kräver linjer. Det är inte ovanligt att man har en ”bur” där flera olika sporter kan spelas. Till exempel kan det finns bandymål, fotbollsmål och basketkorgar på en och samma plan. I sådana fall behövs även linjer därefter.

Linjemålning för lärande

Det må inte vara en lek i sig, men linjemålning på skolgårdar kan även användas för lärande. Det är inte ovanligt att se till exempel olika vägmärken och kompasser målade på skolgårdar.

Att anlita en firma för jobbet

När man anlitar en firma för linjemålning på skolgård använder sig de ofta av färdiga mönster för till exempel King och bollplaner. De allra flesta är dock mycket flexibla och kan arbeta i enlighet med kundens önskemål och preferenser.

Vidare är firmorna normalt flexibla med när arbetet ska utföras. Linjemålning på skolgårdar utförs med fördel på kvällstid så att den dagliga skolverksamheten inte störs av arbetet.