Fysiskt välmående ger ett bättre liv

Att vi svenskar börjat bli allt fetare är ett faktum som vi snabbt måste komma att ändra. Vi menar inte här att läget är akut – vi ligger exempelvis inte i närheten av USA gällande fetma. Men däremot har våra allt mer stillasittande liv och arbeten satt sina spår och detta är något som syns främst på midjemåtten. Detta i kombination med att vi inte motionerar lika mycket, äter allt sämre och allt mer gör att vi – på sikt – står inför något som kan utvecklas till ett folkhälsoproblem. Det märks också tydligt på hur våra barn ser ut och det kommer hela tidEN oroväckande rapporter som säger att barn nuförtiden väger betydligt mer än vad barn i samma ålder gjorde för några år sedan.

Detta är väldigt anmärkningsvärt och oroväckande och här har både föräldrar och skolor ett gemensamt ansvar där det mesta – naturligtvis – ska läggas på de förstnämnda. Föräldrar måste få sina barn mer aktiva – och gärna delta själva också – samt servera bättre mat. Har man ett barn så gör man en björntjänst genom att servera hamburgare köpta på snabbmatsstället istället för att själv laga maten. Naturligtvis kan det vara bra ibland och det ska ju inte bli något sorts fängelse av allting – men man måste helt enkelt se till att barnen får i sig rätt kost och tillräckligt med motion.

Här kan det handla om att man redan i en tidig ålder anmäler sitt barn till exempelvis barngymnastik. Just barngymnastik är ett perfekt sätt att ge barnen fysiska grunder som det kan ta med sig i livet och i begreppet barngymnastik finns även den psykiska aspekten att ta hänsyn till. Genom att – via barngymnastik – anstränga sig fysiskt så skaffar sig barnet också en bättre koncentrationsförmåga samt gör av med överskottsenergi.

Skaffa sundare vanor

Det här är en intressant sak som många lärare skriver under på också. I takt med att man drar in på skolgymnastiken så har många lärare sett en klar ökning av stökiga klassrum, mer svårhanterliga elever och mer bråk. Detta är alltså en följd av att man inte motionerar tillräckligt under skoltiden och som förälder är detta ytterligare en anledning till att just barngymnastik ska övervägas. Oavsett dock om man får sitt barn att välja barngymnastik, ishockey, fotboll eller ridning så är detta något som kommer att ge en sund och god grund att stå på. Vi har inte råd med att följa den här linjen om stillasittande barn – och vuxna! – längre.

Aktivare livsstilar, bättre mat och en insikt om att fysisk ansträngning är roligt – det är de enda sätten som vi kan styra den oroväckande trenden vis ser på rätt köl. Här har vi alla ett ansvar – främst då vuxna – att faktiskt göra något åt saken och varför då inte börja hos sig själv och sin familj.

Äter du rätt, kan du få ditt barn att börja med barngymnastik och finns det något sätt där du själv kan börja röra dig mer? Frågor som förmodligen alla – ärligt talat – borde besvaras med ett jakande svar.