När en vårdnadstvist är oundviklig

Ibland blir oenigheterna i en separation så stora att de inte går att lösa på egen hand, och barnen hamnar i kläm. Advokater hjälper dig som är i vårdnadstvist att se till barnens bästa.

Plötsligt är den där. Separationen. Efter många år har du och partnern beslutat er för att gå skilda vägar. Först ser det ut som om ni kan reda ut separationen på egen hand, men ju längre tiden går desto mer hårdnar motsättningarna. Diskussionerna blir allt fler och alltmer infekterade, och du börjar befara att situationen går ut över det viktigaste ni har: barnen. I en sådan situation kan det vara dags att ta kontakt med ett juridiskt ombud.

En vårdnadstvist är ofta svår

Familjerätt sträcker sig över många områden som rör privatlivet. Våra relationer omfattas av regleringar såsom äktenskapsbalken, sambolagstiftning, lagen om registrerat partnerskap, föräldrabalken med mer. I många separationer blir det lätt barnen som hamnar i kläm. Kanske finns det olika åsikter om vilken vårdnadsform som är bäst för barnen, delad eller ensam vårdnad. Eller så finns det motsättningar i frågor som i vilken skola som barnen ska gå i eller var de ska bo. Det är detta som brukar kallas för vårdnadstvist. Vårdnadstvist leder ofta till svåra känslor, både för dig och för barnen, men kan ibland inte undvikas. Med advokathjälp kan du som är i en vårdnadstvist få hjälp att hitta en lösning som har barnets bästa i fokus.

När vårdnadstvisten går till rätten

Om vårdnadstvisten går vidare till domstol kallas det istället för vårdnadsmål. Förutom att vårdnadstvister och vårdnadsmål ofta är väldigt smärtsamma för de inblandade parterna så kan de också bli kostsamma och långa. Till viss del kan kostnaderna reduceras av rättsskydd eller allmän rättshjälp, men de själsliga såren kan ingen kompensera för. En vårdnadstvist innebär att privatlivet spills ut i rätten, vilket också kan ha negativ inverkan på barnen, speciellt om de är i äldre åldrar och medvetna om vad som försiggår. För barnens del är det alltid bäst om föräldrarna kan komma överens på egen hand. Om ni som föräldrar inte kan komma överens om vårdnaden ska ni först ta kontakt med familjerätten. Då får ni tillgång till samarbetssamtal. Samarbetssamtal innebär att ni får hjälp av en handläggare att komma överens. Om det inte går kan konflikten tas vidare till rätten. Då är det viktigt att ha en kunnig och erfaren advokat som kan biträda dig.